medar.maja@gmail.com | info@lacrima.rs
+381.18.4529060 | +381.63.287268

Step aerobik

Aerobik vežbe uopšteno predstavljaju sklop vežbi koje prati muzika. Ona daje osnovni karakter ovom sportu, a to je uživanje u ritmičnom izvođenju vežbi, često koreografskom, kao i u druženju, jer se uvek vežba u grupi. Aerobik vežbe utiču na razvoj motoričkih, funkcionalnih i psiholoških sposobnosti vežbača.

Ova vrsta aerobika predstavlja aerobni trening u kojem se upotrebljava stepenik tzv. steper, na koji se u toku treninga vežbači penju i silaze, radeći pri tome koreografske korake, sve uz pratnju muzike koja daje ritam rada.

Struktura treninga u step aerobiku astoji se od vežbi koje stimulišu aktivnosti srca i pluća tokom vremenskog perioda, koji je dovoljno dug, da bi proizveo korisne promene u telu.

Uvodni deo treninga step aerobika je zagrevanje ima zadatak da pripremi vežbače za glavni deo treninga, i veoma je važno pravilno ga izvesti.

Glavni deo treninga uključuje aktivnosti koje pospešuju razvoj disajnih i kardiovaskularnih sposobnosti.

Vežbanje treba da bude intenzivno i po pravilu neprekidno, u ritmu muzike i uz koreografiju koju možemo ponavljati nekoliko puta.

Pravilno držanje tela pri vežbanju je važno zbog pravilnog izvođenja pokreta ali i zbog preventive od povređivanja.

Istezanje se radi na samom kraju treninga prirodnim pokretima istezanja koji čine deo svakodnevnog života. Lako je izvodljivo, ali ukoliko se izvodi na pogrešan način, može izazvati više štete nego koristi. Istezanje pomoću stepera

Istezanje na času step aerobika može se raditi kao i na svakom drugom času aerobika, a može se koristiti i steper. Posebno se istežu velike mišićne grupe koje su bile veoma aktivne u aerobnom delu časa.

S obzirom na to da se radi o rekreativnom sportu, grupe mogu biti i mešovite (žene i muškarci), pa je motivacija za rad veća nego u drugim vrstama aerobika. Rad u grupi za većinu vežbača je zanimljiviji, kako zbog lakšeg savladavanja koraka, tako i zbog međusobne podrške članova grupe koja vežba. Dinamična muzika takođe daje energiju za vežbanje, a često pomaže da se i teži napori savladavaju lakše. Od kreativnosti trenera (obzirom da kombinacija koraka dozvoljava veliki broj koreografija) zavisi struktura časa treninga a samim tim i motivisanost vežbača. Step aerobik nije monoton, dozvoljava promene, a i postepeno pojačavanje treninga u kondicionom smislu. Upravo iz tih razloga step aerobik je veoma popularan kod velikog broja vežbača.