medar.maja@gmail.com | info@lacrima.rs
+381.18.4529060 | +381.63.287268

Personalni trening (1 na 1)

Odlučili ste da posvetite vreme sebi i svom zdravlju. Doneli ste odluku da počnete da vežbate! To je prvi korak ka tome da budete zdraviji i da se osećate bolje.

Sledeća stvar na koju ćete pomisliti jeste da li vam treba individualni trening sa trenerom? Nažalost, malo vežbača ima dovoljno znanja o tome kako da pravilno vežbaju i uglavnom svoje treninge svode na ponavljanje istih ili sličnih vežbi, a nedovoljno znanje u ovoj oblasti često dovodi i do povreda. Naravno, mnogi od nas misle da sve znaju. Svi smo videli nekoliko vežbi i smatramo da nam je to dovoljno. Međutim, definitivno nije. I ovde nam treba stručna pomoć. Kao što sami ne popravljamo automobile ili se sami ne lečimo već idemo kod lekara, isto je i sa vežbanjem. Malo vežbača zna kao se pravilno vežba.

Dakle šta je to individualni trening. Tačna definicija bi glasila: individualni trening predstavlja posebno planiranu i programiranu fizičku aktivnost jednog vežbača, koju u skladu sa ciljevima i trenutnim sposobnostima vežbača kreira trener, imajući u vidu vreme koje stoji na raspolaganju i realne mogućnosti za ostvarenje tog cilja. Individualni, odnosno personalni, trener je kvalifikovan stručnjak iz oblasti fizičke aktivnosti čoveka, koji kreira i sprovodi zajedno sa svojim vežbačem specifičan, individualno prilagođen plan i program vežbanja, svakom pojedincu sa kojim sarađuje.

Pomoć pri stvaranju cilja i maksimalna prilagođenost treninga vežbaču

Kada se vežbač odluči za individualni trening, svaka naredna fizička aktivnost se obavlja u skladu sa dve osnovne stavke – ciljem i trenutnim stanjem sposobnosti. Cilj vežbanja je nešto što vežbač ima kao konačnu viziju efekta svog rada i ono što mu individualni trener ,,prevodi“ u realno rešenje. Često vežbači i nemaju jasan cilj kada se obrate za pomoć pri vežbanju, zbog čega je veoma važna uloga trenera, koji pomaže klijentu da konkretizuje ciljeve i razvrsta ih u odnosu na mogućnosti. Trenutno stanje se dobija na osnovu različitih testova motoričkih i funkcionalnih sposobnosti vežbača, koji su neophodni da bi se adekvatno pristupilo procesu treniranja. Pored ovoga, individualni trener na svakom pojedinačnom treningu prilagođava vežbe, organizacionu formu rada i ukupan obim i intenzitet opterećenja u skladu sa psihofizičkim stanjem vežbača na samom treningu.

Ekonomičnost vremena, motivacija i veći učinak rada

Kako u ostalim životnim okolnostima, tako i u vežbanju, samodisciplina predstavlja ogroman izazov i problem za čoveka. Oni koji su ,,sami sebi treneri“ toga su prilično svesni. Kada je bio težak dan na poslu, kada se vežba rano ujutru pre posla, kada je težak trening neophodan, kada se nema dovoljno vremena za trening, itd. čoveku često dođe da odustane od treninga. Pri tome na samom treningu je neophodno svakog trenutka voditi računa da je opterećenje odgovarajuće, a subjektivni i objektivni kriterijumi za rad gube granicu. Sa individualnim trenerom, sve što je potrebno da uradite je da dođete na trening, kažete kako se osećate i koliko imate vremena za trening, a trener će brzo napraviti dobru procenu i eventualnu reorganizaciju treninga, bodriće Vas da istrajete tokom celog treninga, tako da dobijete maksimum efekata u skladu sa datim uslovima – učiniće da Vaš dolazak u teretanu ne bude samo formalnost. Tako će svaki trenutak koji provedete kod nas, bez izuzetka, imati smisla i učiniti da budete bliže vašem cilju.

Bolji status treninga u svakodnevnim aktivnostima

Kada pružite poverenje nekome u ostvarenju Vaših ciljeva, vi na njega prenosite i veliku odgovornost. Međutim, time i na sebe uzimate odgovornost prema tom nekome da ćete ispoštovati ono što ste sa njim dogovorili – redovan dolazak na trening. Jedan od najvećih neprijatelja postizanju željenih efekata treninga je neredovnost u treniranju i pored svesti koliko je trening važan za vaše zdravlje. Angažovanjem individualnog trenera ovaj problem svodite na minimum. Pored toga što vi osećate potrebu i dužnost da ispoštujete onog ko vas trenira, a time i sebe, trener će vas redovno podsećati na objektivne razloge da istrajete i ipak odvojite to, realno malo dnevnog vremena za ulaganje u sebe.

Obrazovni uticaj

Trener će vas naučiti pravilnoj tehnici izvođenja vežbi, uzrocima vežbanja na određeni način, izboru odgovarajućih vežbi u skladu sa vašim ciljem, načinu čuvanja od povreda na treningu, važnosti vežbanja za psihofizičko blagostanje, svemu što želite i morate da znate o fizičkoj aktivnosti i njenim pozitivnim efektima na čoveka.

Brže dolaženje do cilja treninga

Izbor vežbi, odnos različitih vrsta vežbi, obim, intenzitet vežbanja, trajanje pauza, tehnika izvođenja i njene varijacije, odmor, promena programa, organizacije treninga, broja treninga na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou. Sve su to parametri koji utiču na efikasnost realizacije planiranih efekata treninga, tj. na željeni rezultat. Kao neko ko se specijalizovao za rad sa fizičkim opterećenjem ljudskog organizma i adaptacijom organizma na fizičku aktivnost, trener je taj koji će najbolje umeti da sprovede Vašu zamisao u delo. Sve što je potrebno da radite jeste da verujete svom treneru i sarađujete sa njim.

Prevencija od povreda i oporavak od povreda

Prva i osnovna stvar kojom će svaki ozbiljan i odgovoran stručnjak za fizičku aktivnost da pristupi treningu je zdravstveni aspekt treninga. Učenjem pravilne tehnike izvođenja vežbi i optimalnim doziranjem trenažnog opterećenja, Vaš trener Vas konstantno čuva od povreda i uči da se i sami sačuvate. Ukoliko ste povređeni ili bolesni, trener će, poznavajući zakonitosti adaptacije i mogućnosti mišićnog i srčano-disajnog sistema odabrati pravi pristup treningu i ubrzati proces oporavka. Pored toga, u saradnji sa lekarima i fizioterapeutima, znaće da protumači preporuke i u skladu sa njima kreira specifičan program koji će vas voditi ka bržem oporavku, tj ozdravljenju.

Zbog toga ne gubite vreme. Ako niste sigurni kako da pravilno vežbate i ako niste dovoljno iskusni da vam mala pomoć trenera u smeni nije dovoljna, angažovanje individualnog trenera je prava stvar. Probajte (prvi trening vam je uvek besplatan) i uverite se da ćete tako najbrže stići do svog cilja.