medar.maja@gmail.com | info@lacrima.rs
+381.18.4529060 | +381.63.287268

Mix power pilates

Prednosti treninga MIX POWER PILATES – a!

 

MIX POWER PILATES je program vežbi laganog do srednjeg inteziteta koji uz vežbe disanja pomaže u povećanju kapaciteta pluća, oslobađavanja od stresa i učvršćivanje tela. Pokreti se izvode kontrolisano i precizno uz stalnu povezanost uma i tela, pa je pilates namenjen svima bez obzira na godine i stanje kondicije.

Razvijte snagu u interakciji tela i duha kombinacijom joge, treninga snage i istezanja mišića. Intenzivan i efikasan trening snage i agilnosti na smiren i kontrolisan način. Vežbe i kretanja se izvode mekano i polako. Fokusiramo se na tehniku i disanje, i u svakoj vežbi istovremeno aktiviramo više mišićnih grupa.

MIX POWER PILATES:

 

dovodi telo u optimalnu kondiciju,

zateže mišiće,

povećava gipkost,

pobeđujete stres i relaksira.

Pilates je spoj sistema vežbanja koje dolaze sa Istoka i Zapada i to ga čini kompleksnijim i sveobuhvatnijim. Zato pilates i yoga na prvi pogled deluju slično – ali samo na prvi pogled. Razlikuju se po tehnici izvođenja pokreta i disanja.

Pilates je sistem fizičkih vežbi koji je razvio Jozef Pilates (Joseph Pilates), u prvoj polovini 20. veka.

Pilates unapređenje:

  • fizičku kondiciju,
  • povećava fleksibilnost mišića,
  • specifičnu mišićnu snagu,
  • svesnost sopstvenog tela,
  • energiju i poboljšava mentalnu koncentraciju,
  • izdužuje i tonizira telo,
  • utiče na elegantnu posturu,
  • oslobađa od stresa,
  • doprinosi boljoj samokontroli i većem samopouzdanju.

Jedan od osnovnih principa Pilates metode je svakako disanje, posebno sam izdah koji je aktivan i njime se dodatno aktiviraju najdublji slojevi abdomena-stomaka.Pilates vežbe jačaju unutrašnje mišiće trupa, što je od velikog značaja za ublažavanje i predupređivanje (preventivu) bolova u leđima.Ovaj program koncentriše se na unutrašnje mišiće-držače koji su važni za održavanje tela u ravnoteži, a od suštinskog su značaja za podržavanje normalnog stanja kičmenog stuba.

Fokus tokom vežbanja je u centru tela, odnosno u mišićima abdomena-stomaka, donjem dela leđa i sedalnim mišićima. Upravo se u tom području stvaranjem aktivnog abdominalnog zida simulira obruč oko tela kao korset, ali od sopstvenih mišića. To je aktivni centar tela iz kog kreće svaka pilates vežba. Tokom izvođenja pilates vežbi potrebno je zadržati kontrolu i preciznost pokreta što zahteva veliku koncentraciju odnosno povezanost tela i uma. Pokreti koji se izvode koordinisano i u skladu s disanjem treba da zadrže fluidnost i gracioznost.

Vežbači pilatesa koriste njihovo sopstveno telo kao tegove za treniranje da bi izgradili snagu i elastičnost svojih mišića. Ovo je glavni cilj celog programa vežbi, dok intenzivni kardio-vaskularni treninzi nisu njime obuhvaćeni. Pilates danas primenjuju i mnogi fizio-terapeuti u rehabilitacionom procesu.

Pilates je jedan stari pristup pokretu re-edukacije koji je postao popularan na polju fitnesa i rehabilitacije. Pilates ambijent služi kao pomoćni ambijent koji optimizira sticanje pokretljivosti uz redukciju destruktivnih sila, što omogućava siguran napredak pojedincima i u njihovim svakodnevnim, mnogo izazovnijim i napornijim, aktivnostima.